بایگانی برای دسته ’ سخنراني‌ها – عرفانیات ‘

درآمدی بر مسأله شرّ- بخش پنجم

بدست • 11 مارس 2016 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬ویدئوها

در بخش پنجم از مجموعه درس گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره این انتقاد مهّم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود که «چرا خداوند جهانی نیافرید که در آن موجودات مختار همواره مختارانه کارهای نیک انجام دهند و از انجام کارهای شرّ بپرهیزند؟»درآمدی بر مسأله شرّ- بخش چهارم

بدست • 22 فوریه 2016 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬ویدئوها

در بخش چهارم از مجموعه درس- گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره «دفاعیه مبتنی بر اختیار» (Free-will Defense) بحث می شود.درآمدی بر مسأله شرّ- بخش سوّم

بدست • 14 فوریه 2016 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬ویدئوها

در بخش سوّم از مجموعه درس- گفتارهای مسأله شرّ درباره این پرسش بحث می شود که تحت کدام شرایط وجود یک شرّ را می توان به اعتبار تحقق یک خیربرتر از حیث اخلاقی موّجه دانست. به بیان دیگر، پرسش این است که تحت کدام شرایط خداوند می تواند به نحو اخلاقاً موجهی وجود شرّی را در عالم روا بدارد.درآمدی بر مسأله شرّ- بخش دوّم

بدست • 7 فوریه 2016 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬ویدئوها

در این درس گفتار از مجموعه درس گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره صورت مسأله شرّ بحث کرده ام.درآمدی بر مسأله شرّ- درس-گفتار اوّل

بدست • 31 ژانویه 2016 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬ویدئوها

وجود شرّ در این عالم هم برای خداباوران و هم برای خداناباوران از حیث فلسفی مشکل ساز بوده است. در این جلسه مسأله شرّ عمدتاً از منظر یک فرد خداناباور مورد بررسی قرار می گیرد، و برای این منظور خصوصاً بر آرای آلبرکامو در مورد امر «پوچ» تأکید می شود.جهان اندیشگی حافظ

بدست • 28 سپتامبر 2015 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات٬ویدئوها

این سخنرانی به دعوت انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ارائه شده است. در این گفتار رابطه میان اندیشه های حافظ با تجربه های شخصی زندگی او بررسی شده است.عرفان، آگاهی، و روانشناسی مدرن

بدست • 19 آگوست 2015 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه پرینستون (۱۹ جولای ۲۰۱۵)جهان آینه ها : جهان مکاشفات عرفانی

بدست • 18 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات

اين سخنرانى بتاريخ ۱۷ جولاى ۲۰۱۳ در مؤسسه آموزشى و فرهنگى ابن سينا انجام شدمراقبه و محاسبه در سلوك معنوى

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات


نگاهی به زندگی و احوال باطن مولانا – دوره ی آوارگی ودانش اندوزی (۲)

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات