بایگانی برای دسامبر ماه 2019

انحصارگرایی محققانه در قلمرو دین

بدست • 3 دسامبر 2019 • دسته: مقالات


مباحثه ای درباره انحصارگرایی دینی (برنامه پرگار)

بدست • 1 دسامبر 2019 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنرانی ها- فلسفی

این برنامه با شرکت یاسر میردامادی و آرش نراقی و درباره انحصارگرایی و کثرت گرایی دینی برگزار شده است.