مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار هفتم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬ سخنراني‌ها - الهیات٬ سخنرانی ها- فلسفی

به محض رها کردن متافیزیک فیزیکالیستی، همه عناصر لازم برای خدای متشخص به مثابه وجود دارای ذهن، اراده، آگاهی و نیت مندی (بر اساس پدیده شناسی هوسرل، آگاهی چیزی جز نیت مندی نیست) گشوده می شود. خدایی که استعلایی و قادر به ارتباط زبانی با آدمیان (وحی و دعا) است.

آیا معجزات ممکن است؟ (پرسش متافیزیکی). به فرض وقوع معجزه، با چه معیارهایی می توان فهمید که فلان رخداد مصداق معجزه است؟(پرسش معرفت شناختی).

تورات و انجیل و قرآن معجزه به معنای خاص را به معنای دخالت مستقیم خداوند در عالم طبیعت و نقض قوانین آن به کار برده اند. این مدعا با پیش فرض های علوم تجربی مدرن ناسازگار به نظر می رسد. بر مبنای طبیعت گرایی فیزیکالیستی متافیزیکی موجودات ماورای طبیعی وجود ندارند. بر مبنای طبیعت گرایی روش شناختی، رخدادهای طبیعی را فقط و فقط باید با علل طبیعی تفسیر کرد. نوگرایان مسلمان از سر سید احمد خان به این سو که با این دو پیش فرض ستبر علومی تجربی مواجه بودند، در خصوص معجزات موضع ضد رئالیستی اتخاذ کردند و در بهترین حالت تفسیری نا واقع گرایانه از معجزات گزارش شده در متون مقدس دینی ارائه کردند.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.