مبانی فلسفی ایمان به غیب- گفتار چهاردهم

بدست • 30 دسامبر 2023 • دسته: ویدئوها٬ سخنراني‌ها - الهیات٬ سخنرانی ها- فلسفی

مبانی فلسفی ایمان به غیب، رئالیسم اخلاقی و وجود بهشت، پاسخ به انتقادهای متافیزیکی و معرفت شناختی نسبت به واقع گرایی اخلاقی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.