بایگانی برای دسته ’ مقالات ‘

اختفای خداوند (ملاحظاتی درباره الهیات غیبت)

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات

اختفای خداوند: ملاحظاتی درباره الهیات غیبت (۱) سلوک عرفانی (دست کم در روایتهای سنتی آن) مبتنی بر دو پیش فرض مهم است: اولاً- خدایی وجود دارد؛ ثانیاً- آن خدا (ولو موقتاً) از حیطه تجربه سالک غایب است.  غایت مطلوب سالک طریق این است که آن “غیبت” را به “حضور” تبدیل کند.  البته سنتاً مفهوم “غیبت” […]گفت و گویی درباره اخلاق و عرفان

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


درباره آینده عشق: روسو و فمینیستهای رادیکال

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


درباره «تکامل» تجربه های وحیانی (ملاحظاتی درباره یک دفاعیه)

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


آیا اخلاق متکی به دین است؟

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


عبدالکریم سروش و کمال پروژه روشنفکری دینی

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


احساس گناه و گناه وجودی

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


مبانی اخلاقی حق دخالت بشردوستانه

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


حکمت و تراژدی (بررسی تطبیقی تلقی خیام و مولانا از سرشت سوگناک هستی انسان)

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


ملاحظاتی درباره اختلاف آرای طباطبایی و مطهری در خصوص رابطه احکام حقیقی و اعتباری

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


پیوند عشق

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


بازخوانی نظریه سروش درباره تجربه نبوی و بسط آن ۸ مارچ ۲۰۰۵

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


خانه گلین، خانه دلین (گفتاری درباره حج از منظر عارفان)

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


فضیلت عشق (اروتیک)

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات


درباره اقلیتهای جنسی ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴

بدست • 11 جولای 2013 • دسته: مقالات