زندگی‌نامه / Bio

نام و نام خانوادگی: آرش نراقی

تحصیلات: دکترای داروسازی از دانشگاه تهران؛ دکترای فلسفه از دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا

تألیفات: (۱) رساله دین شناخت: مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی (تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸)؛ (۲) اخلاق حقوق بشر (تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۸)؛ (۳) آینه جان: مقالاتی درباره احوال و اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی (تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۸) (۴) حدیث حاضر و غایب: مقالاتی درباب الهیات غیبیت (تهران، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۹۰)، مدارا و مدنیت (تهران، انتشارات نگاه معاصر ۱۳۹۲).

ترجمه: (۱) درباره عشق (مجموعه مقالات) (تهران، نشرنی،۱۳۹۰) ، (۲) عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین- با همکاری ابراهیم سلطانی (تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶)؛ (۳) کلام فلسفی- با همکاری ابراهیم سلطانی (تهران، انتشارات صراط، ۱۳۷۴).

شغل: استاد دین و فلسفه، دانشگاه موراوین (Moravian University)، پنسیلوانیا، آمریکا.

حوزه های پزوهش: اخلاق، فلسفه دین، الهیات فلسفی در اسلام.