بایگانی برای دسته ’ سخنراني‌ها – عرفانیات ‘

درآمدی بر مسأله شرّ- درس-گفتار اوّل

بدست • 31 ژانویه 2016 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

وجود شرّ در این عالم هم برای خداباوران و هم برای خداناباوران از حیث فلسفی مشکل ساز بوده است. در این جلسه مسأله شرّ عمدتاً از منظر یک فرد خداناباور مورد بررسی قرار می گیرد، و برای این منظور خصوصاً بر آرای آلبرکامو در مورد امر «پوچ» تأکید می شود.جهان اندیشگی حافظ

بدست • 28 سپتامبر 2015 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

این سخنرانی به دعوت انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ارائه شده است. در این گفتار رابطه میان اندیشه های حافظ با تجربه های شخصی زندگی او بررسی شده است.عرفان، آگاهی، و روانشناسی مدرن

بدست • 19 آگوست 2015 • دسته: سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه پرینستون (۱۹ جولای ۲۰۱۵)جهان آینه ها : جهان مکاشفات عرفانی

بدست • 18 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات

این سخنرانى بتاریخ ۱۷ جولاى ۲۰۱۳ در مؤسسه آموزشى و فرهنگى ابن سینا انجام شدمراقبه و محاسبه در سلوک معنوى

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات


نگاهی به زندگی و احوال باطن مولانا – دوره ی آوارگی ودانش اندوزی (۲)

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات


نگاهی به زندگی و احوال باطن مولانا – دوره ی آوارگی ودانش اندوزی (۱)

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات


نگاهی به زندگی و احوال باطن مولانا – دوره ی شوریدگی و شیفتگی (۴)

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات


نگاهی به زندگی و احوال باطن مولانا – دوره ی شوریدگی و شیفتگی (۳)

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات


نگاهی به زندگی و احوال باطن مولانا – دوره ی شوریدگی و شیفتگی (۲)

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: سخنراني‌ها - عرفانیات