بایگانی برای سپتامبر ماه 2010

قرآن و مسأله حقوق اقلیتهای جنسی

بدست • 28 سپتامبر 2010 • دسته: مقالات

قرآن و مسأله حقوق اقلیتهای جنسی (۱)             گوهر الهیات رهایی بخش همبستگی با مظلوم و تلاش برای تحقق عدالت است.  غایت آرمانی الهیات رهایی بخش رفع هرگونه تبعیض ناعادلانه از صحنه زندگی اجتماعی و کاهش رنج انسانهای واقعی و گوشت و پوست و خوندار است.  الهیات رهایی بخش با احساس شفقت و همدردی عمیق […]