بایگانی برای دسته ’ ویدئوها ‘

درآمدی بر مسأله شرّ- بخش پنجم

بدست • 11 مارس 2016 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

در بخش پنجم از مجموعه درس گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره این انتقاد مهّم بر دفاعیه مبتنی بر اختیار بحث می شود که «چرا خداوند جهانی نیافرید که در آن موجودات مختار همواره مختارانه کارهای نیک انجام دهند و از انجام کارهای شرّ بپرهیزند؟»درآمدی بر مسأله شرّ- بخش چهارم

بدست • 22 فوریه 2016 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

در بخش چهارم از مجموعه درس- گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره «دفاعیه مبتنی بر اختیار» (Free-will Defense) بحث می شود.درآمدی بر مسأله شرّ- بخش سوّم

بدست • 14 فوریه 2016 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

در بخش سوّم از مجموعه درس- گفتارهای مسأله شرّ درباره این پرسش بحث می شود که تحت کدام شرایط وجود یک شرّ را می توان به اعتبار تحقق یک خیربرتر از حیث اخلاقی موّجه دانست. به بیان دیگر، پرسش این است که تحت کدام شرایط خداوند می تواند به نحو اخلاقاً موجهی وجود شرّی را در عالم روا بدارد.درآمدی بر مسأله شرّ- بخش دوّم

بدست • 7 فوریه 2016 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

در این درس گفتار از مجموعه درس گفتارهای «درآمدی بر مسأله شرّ» درباره صورت مسأله شرّ بحث کرده ام.درآمدی بر مسأله شرّ- درس-گفتار اوّل

بدست • 31 ژانویه 2016 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

وجود شرّ در این عالم هم برای خداباوران و هم برای خداناباوران از حیث فلسفی مشکل ساز بوده است. در این جلسه مسأله شرّ عمدتاً از منظر یک فرد خداناباور مورد بررسی قرار می گیرد، و برای این منظور خصوصاً بر آرای آلبرکامو در مورد امر «پوچ» تأکید می شود.اسلام، مدارا، و مسأله حقوق شهروندان بهایی

بدست • 13 اکتبر 2015 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات

این سخنرانی در تاریخ ۳ جولای ۲۰۱۱ در همایش “دگراندیش ستیزی و بهایی آزاری در ایران” ارائه شده است. این همایش توسط بخش تمدن های خاورنزدیک و خاور میانه دانشگاه تورنتو در کانادا برگزار گردید.جهان اندیشگی حافظ

بدست • 28 سپتامبر 2015 • دسته: ویدئوها٬سخنراني‌ها - الهیات٬سخنراني‌ها - عرفانیات

این سخنرانی به دعوت انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۵ ارائه شده است. در این گفتار رابطه میان اندیشه های حافظ با تجربه های شخصی زندگی او بررسی شده است.دین، هنر، و معنای زندگی

بدست • 15 ژانویه 2015 • دسته: ویدئوها

«دین، هنر، و معنای زندگی»- سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه پرینستون (دسامبر 2014)خدا، ذهن، و ادبیات

بدست • 13 آوریل 2014 • دسته: ویدئوها

فایل تصویری سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه پرینستون به تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۴.عرفان سنتی و بحران عشق در روزگار مدرن

بدست • 10 جولای 2013 • دسته: ویدئوها

فايل تصويری سخنرانی در انجمن متخصصان ايرانی- آمريکايي در جنوب کاليفرنيا- سن ديگو، جون ۲۰۱۱ AIAP Lecture Series, June 2011. Dr. Arash Naraghi