بایگانی برای دسته ’ مقالات ‘

مشروعیت مدنی دین یا مشروعیت دینی مدنیت؟

بدست • 16 سپتامبر 2018 • دسته: مقالات

مقاله «مشروعیت مدنی دین یا مشروعیت دینی مدنیت؟» در ادامه مقاله «روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران» است. در این مقاله درباره نظرات نواندیشان دینی در خصوص سیاست توضیحات بیشتری داده ام و نیز کوشیده ام تا به ملاحظات محسن کدیور در مقاله «نواندیشی دینی و خردورزی های شخصی» پاسخ دهم.روشنفکری دینی و نقش آن در آینده سیاسی ایران

بدست • 21 جولای 2018 • دسته: مقالات


آیا جاودانگی خواستنی است؟

بدست • 10 می 2018 • دسته: مقالات

این مقاله صورت پیراسته یک درس از مجموعه درس گفتارهای «متافیزیک مرگ» است که در منبع زیر منتشر شده است: اندیشه پویا، شماره ۵۰، اردیبهشت ۱۳۹۷، صص.۹۵-۹۸.مسأله همجنس گرایی در اندیشه شیعی ایران معاصر

بدست • 14 آوریل 2018 • دسته: مقالات

ایران نامگ، سال ۳، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷/۲۰۱۸گفت و گویی درباره کیان و مابقی جریانات!

بدست • 8 مارس 2017 • دسته: مقالات

گفت و گو درباره خاطراتی از کیان، روشنفکری دینی و باقی قضایا!و عشق که خواهر مرگ است

بدست • 28 نوامبر 2016 • دسته: مقالات

متن گفت و گو با هفته نامه کرگدن، شماره ۲۴، ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۵نواندیشی دینی در سه پرده

بدست • 19 نوامبر 2016 • دسته: مقالات

در مقاله «نواندیشی دینی در سه پرده» کوشیده ام ویژگی ها و وجوه تمایز سه گرایش مهم را در دل جریان نواندیشی دینی در ایران معاصر توضیح دهم: اصلاح گری فکر دینی، بازسازی دین،‌ و معنویت گرایی فرا-دینی. به نظرم فهم بهتر تحولات اندیشه دینی در ایران پس از انقلاب تاحدّی در گرو توجه به تمایزهای مهم این سه گرایش است.آگاهی فرا-مفهومی و تجربه تماس با ساحات متعالی

بدست • 13 مارس 2016 • دسته: مقالات


دین، هنر، و معنای زندگی (مقاله)

بدست • 22 فوریه 2015 • دسته: مقالات

«بحران معنا» در عصر مدرن لزوماً به این معنا نیست که بشر دیگر نمی تواند به زندگی اش معنای تازه ای ببخشد. به نظرم «بحران معنا» برای بشر مدرن بیشتر به این معناست که معانی پیشین دیگر مسلّم و بدیهی نیست.خداوند و مسأله شرور گزاف

بدست • 27 سپتامبر 2014 • دسته: مقالات

آیا در جهانی که در آن انواع شرور گزاف وجود دارد، می توان به نحوی معقول و موّجه به خدایی عالم مطلق، قادر مطلق، و خیر محض باور داشت؟